Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Denetim Çalıştayı.

Mayıs 25, 2017 253 izleme

Video Açıklaması

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, “Temel hak ve özgürlüklerin yargısal güvence altına alınmadığı ve idari eylem ve işlemlerin yargısal denetime tabi olmadığı bir düzende hukuk devletinden söz edilemez” dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından Ankara’da “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Denetim” konulu çalıştay düzenlendi. Toplumu cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen çalıştayda Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, idarenin yargı ve idare tarafından denetlenmesiyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. “16 Nisan halk oylamasında kabul edilen değişiklikle anayasamızda, hukuk ve yönetim sistemimizde köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir” diyen Güngör, devletin bir hukuk devleti olduğunu ifade ederek, hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilebilmesinin idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine tabi olmasına bağlı olduğunu aktardı. Güngör, “Demokratik bir hukuk devletinde yargı, temel hak ve özgürlükler, toplumun ve bireylerin sahip olduğu temel değerlerin koruyucu ve güvencesidir. Mahkemeler ayrım gözetmeksizin her kesimin hakkını korumak ve idarenin hukuk içinde kalmasını sağlamak için başvurulacak hak arama kapısı olarak bilinmelidir. Dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin yargısal güvence altına alınmadığı ve idari eylem ve işlemlerin yargısal denetime tabi olmadığı bir düzende hukuk devletinden söz edilemez” dedi.

“Danıştay idari görevlere de sahip bir kurumdur”
Danıştayın sadece bir yüksek mahkeme olmadığını, aynı zamanda anayasa ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmekte olduğunun altını çizen Güngör, “Yasama adına idarenin denetlenmesi ve uyuşmazlıkların yargıya götürülmeden çözümlenmesi amacıyla 29 Mart 2013 tarihinde faaliyete geçen Kamu Denetçiliği Kurumumuz başarılı ve verimli çalışmalarını sürdürmektedir. Bilindiği üzere Danıştay, yargısal denetim yapan yüksek bir mahkeme olmanın yanında kuruluşundan bu yana idari görevlere de sahip bir kurumdur. Bu kapsamda Danıştay; Anayasa, Danıştay Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmekte ve adından da anlaşılacağı üzere bir danışma ve inceleme organı olarak da görev yapmaktadır” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Facebook Yorum